Képzés célja

A jogi karokon folyó alapképzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak az alapképzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

Jelentkezési feltételek

Állam-és Jogtudományi végzettség

Képzési idő, díj

390.000 Ft félévenként 195.000 Ft csak a magyar borjogi szakjogász oklevél (Budapest vagy Pécs)

Oktatás rendje

havonta max. 2 alkalommal pénteki-szombati napokon blokkos rendszerben (15-18 óra)

A képzésben részt vevő oktatók a szakma világszínvonalú vezető szakemberei.

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése

Borjogi szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév
Szőlészeti földrajz A borpiacok EU jogi szabályozása
Borászati vállalkozások menedzsmentje Védjegyjog
Szőlészeti és borászati pénzügyjog Borpiacok
Szőlészeti agrár-munkajog Szeszes italok piaca
Borjogtörténet Nemzetközi szerződések joga
Szőlészeti és borászati agrárjog Nemzetközi védjegyjog és földrajzi árujelzők joga
Eredetvédelmi jog Külföldi borpiacok
Összehasonlító borjog
(Európai államok és az új bortermelő államok joga)
A bor és a szeszes italok vámjoga
Borhamisítás és fogyasztóvédelem Szakdolgozat védése
Szőlőtartalmú szeszes italok

A záróvizsga szóbeli vizsga, melynek anyaga:

A borpiacok EU jogi szabályozása és a magyar agrár borjog

Kötelezően választható tárgyak:
Idegen nyelvi szaknyelv

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott

Gyakorlati szakemberképzés, akik a diploma megszerzését követően az alábbi területeken dolgozhatnak:

  • ügyvéd (elsősorban a 22 magyar borrégió valamelyikében és a borforgalmazási központokban tevékenykedők)
  • vám és pénzügyőrség
  • Közigazgatásban dolgozók (borászati központi szervek és területi agrárigazgatás terén ténykedő jogászok)
  • A borászati és szőlészeti képviselet szerveknél (hegyközségeknél) dolgozók
  • Biztosítótársaságok (a szőlészeti és borászati szektorban tevékenykedő)
  • Bankok, pénzintézetek
  • Borászati szaklapok
  • Borászati vállalkozások
  • Borászati értékesítés (külkereskedelmi cégek jogászai)

További információ, kapcsolat

Dr. Pókecz Kovács Attila PhD
programvezető
tel.: 72/501-599/23220; 23303
e-mail: pokecz.kovacs.attila@ajk.pte.hu  e-mail:bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

 

A „Borjogi alapismeretek” c. tankönyv szerzőjeként, az évenként megrendezésre kerülő „Borjog és Bormarketing Konferencia” egyik társszervezőjeként, valamint a PTE Borjogi szakjogász képzés meghívott előadójaként azt gondolom, hogy mind Magyarország, mind Európa jövője szempontjából vitathatatlanul ikonikus termék a szőlőbor. A hagyományok őrzése és a termékek folyamatos korszerűsítése mellett az igazi hatékonysághoz nélkülözhetetlen a borászati vállalkozást működtető profi apparátus kiépítése, ahol a szőlész, a borász, a grafikus és a marketingszakember mellett egyenrangú szereplő a „borjogász”. Az a jogász-, ügyvéd-kolléga aki érdeklődésénél fogva képes a termelési, valamint értékesítési folyamatok megértésére és a megfelelő jogi továbbképzéssel összeillesztve a leghatékonyabb segítséget tudja nyújtani. Ebben a jogi továbbképzésben van nélkülözhetetlen szerepe a Bordeauxi Egyetemmel együttműködésben indított Borjogi szakjogász képzésnek.

Prónay Bence

2012-ben szereztem borjogi szakjogász képesítést a PTE-ÁJK és a Bordeaux-i Egyetem közös szervezésű szakirányú továbbképzése keretében. Ügyvédként elsődlegesen kitűzött és a képzés által megvalósult célom az volt, hogy bortermeléssel és borkereskedelemmel foglalkozó ügyfeleim képviseletét hatékonyabban láthassam el mind szerződéses jogviszonyaikban, mind hatósági, engedélyezési eljárásokban, illetve a mindennapokban felmerülő, működéshez kapcsolódó jogi kérdések megválaszolása, állásfoglalások kialakítása során. A jól szervezett és magas szakmai színvonalú magyar és francia előadások alkalmával komplex elméleti és gyakorlati tudást szerezhettek a hallgatók. A jogterület specialitása és a képzés egyedisége miatt ajánlom minden borjog iránt érdeklődő, vagy a borászati ágazatban jogi tevékenységet végző jogász kollégának.

Dr. Nagy Loránd ügyvéd