2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja:
A felsőfokú képzésekben oktatott jogi, agrárjogi képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. Az agrárjog emellett nem is kötelező tárgy a szőlővel borászattal kapcsolatos szakemberképzést folytató intézményekben, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő, díj:
3 félév
- 2 tanulmányi félév 180 óra, félévenként 160.000 forint (Pécs vagy Budapest)
- záróvizsga félév (50.000 Ft)

Képzési hely:
Budapest

Oktatás rendje:
havonta max. 2 alkalommal pénteki-szombati napokon blokkos rendszerben (15-18 óra)

A képzésben részt vevő oktatók, a szakma világszínvonalú vezető szakemberei. A gyakorlatias képzés szakmai hátterét a PTE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete biztosítja.

Oktatott tárgyak

 

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott

Gyakorlati szakemberképzés, akik a diploma megszerzését követően az alábbi területeken dolgozhatnak:
-ügyvéd (elsősorban a 22 magyar borrégió valamelyikében és a borforgalmazási központokban tevékenykedők)
-vám és pénzügyőrség
-Közigazgatásban dolgozók (borászati központi szervek és területi agrárigazgatás terén ténykedő jogászok)
-A borászati és szőlészeti képviselet szerveknél (hegyközségeknél) dolgozók
-Biztosítótársaságok (a szőlészeti és borászati szektorban tevékenykedő)
-Bankok, pénzintézetek
-Borászati szaklapok
-Borászati vállalkozások
-Borászati értékesítés (külkereskedelmi cégek jogászai)

További információ, kapcsolat

 

Dr. Pókecz Kovács Attila PhD
programvezető
tel.: 72/501-599/23220; 23303
e-mail: pokecz.attila@ajk.pte.hu  e-mail:bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu