A szakirányú továbbképzésről

Az Állam- és Jogtudományi Kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely az 1367-es alapítást követően, hosszabb megszakítások után közel 90 éve kezdte meg újból tevékenységét. A nagy jogelőd, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyetlen olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan működik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet és másokat. Falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, oktatói között ma olyan személyiségeket találunk, akik jelenleg is alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői.

A Kar több mint 3200 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést, a jogi és igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten: felsőfokú szakképzésben (jogi asszisztens), BA alapszakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan (egységes) képzésben (jogász) és szakirányú továbbképzésekben. A képzések nappali és levelező munkarendben folynak, államilag támogatott és költségtérítéses formában. A jól működő Doktori Iskola közel száz végzett diplomás számára tudományos, PhD fokozat megszerzésére irányuló felkészítést és felkészülést biztosít. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1975. óta folyik posztgraduális képzés.

A Kar célja, hogy a jogi és egyéb alapdiplomával rendelkezők számára indítandó szakirányú továbbképzési kínálat az aktuális piaci igényeknek megfeleljen és a szakemberek számára kurrens szakterületekkel foglalkozó képzéseket biztosítson. A PTE ÁJK szakirányú továbbképzései speciális szaktudást és szakismeret megszerzését biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára. A jogpolitikai, a jogi szakismeretek elsajátításával és a határtudományok megismerésével hallgatóink olyan vezetői és szakmai kompetenciákat sajátítanak el, amelyek lehetővé teszik egyéni munkaterületükön felmerülő komplex feladatok hatékonyabb ellátását. 

 

Dr. Fábián Adrián
Dr. habil. Fábián Adrián
dékán, egyetemi docens