A Képzés célja

A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek; villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia; sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit.

Képzés oldala: www.energiajog.eu

Képzési adatok

Végzettség: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév

Képzési helyszín:
Budapest
PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
220.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
„Energetikai szakjogász”

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév
Európai energiapolitika és energiajog A villamos energia felhasználásának hazai szabályozása Energetikai beruházási projektek
A hálózatos iparágak gazdaságtana A földgázellátás felhasználásának hazai szabályozása Energetikai jogi jogesetek
Piacszabályozás A megújuló energiaforrások szabályozása Szakdolgozat, záróvizsga
Versenyjog Távhőszabályozás  
Műszaki alapismeretek    
Az energiajog intézményi keretei    

 A képzés célcsoporja

A képzés olyan jogász végzettségű szakembereket céloz meg, akik érdeklődnek az energetikai piac folyamatai iránt, és nyitottak a kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretek megszerzése iránt.
A képzés során megszerezhető ismeretek hasznosíthatók egyrészt az energetikai piac szereplőinek, illetve az e területen működő ügyvédi irodák gyakorlatában, az energetikai vállalkozások tevékenysége során felvetődő sajátos jogi problémák kezelésében, másrészt az energetikai piac szabályozását és felügyeletét ellátó igazgatási szervek szakembereinek és az e területen tevékenykedő bírók munkájában.

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsann@ajk.pte.hu

Online jelentkezés