2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja

A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező jogi szakemberek képzése, akik a felsőoktatási jog és a felsőoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A felsőoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a felsőoktatási igazgatás központi és helyi szintjének felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterére vonatkoznak. A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat.

Jelentkezési feltételek

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín


Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke


160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

III.félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A felsőoktatás igazgatási rendszerének működése

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásban

 

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásban

Szakdolgozat

Munkajog

Felsőoktatás-igazgatási gyakorlat

 

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Záróvizsga

Oktatáspolitika

Felsőoktatási marketing

 

Oktatás-gazdaságtan

Minőségmenedzsment a felsőoktatásban

 

Konfliktuskezelés az oktatásban

   

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése


Felsőoktatási jogi szakjogász

További információ, kapcsolat


Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu