A képzés keretében olyan rendszerszintű és gyakorlati ismeretekre tettünk szert, amelyek a nemzetközi starndardnak megfelelő és a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő ismeretekkel vérteztek fel bennünket, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy részt vegyünk a felszámolások valóban eredményes lefolytatásában és lezárásában. A képzés lehetővé tette, hogy a jogszabályi keretek között a reorganizáció kérdéseit, a gazdasági szereplők működőképessége helyreállításának lehetőségeit tanulmányozzuk és elsajátítsuk,valamint abban eredményesen részt vegyünk. Az oktatás során az ismereteket olyan előadóktól sajátíthattuk el akik jogalkalmazóként közvetlen szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek és azokat oly módon közvetítették részünkre ismeretanyag formájában, hogy mindennapi munkánkban eredményesen hasznosítjuk azokat. A képzés során az előadókkal kialakult személyes kontaktus is nagyban elősegíti a végzett hallgatók jogalkalmazói tevékenységének sikeres folytatását, Az előadók segítségével lehetővé vált a gazdasági jogegyik legdinamikusabban változó részének, a fizetésképtelenségi jognak a gazdasági válság körülményei között való alkalmazása is.

Dr. Gácsi Zoltán Dr. Szabó Melinda volt hallgatók

Miért szeretek a Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász szakon oktatni?

 
Azért, mert minden feltétel adott az elmélyült tanításhoz-tanuláshoz. A hallgató-kollégák lelkesek, érdeklődőek. Jó nekik magyarázni az új elképzeléseket, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások nemzetközi gyakorlatából kitűnő eltérő megoldásokat.
Sokat tanulok a kérdéseikből és rendkívül inspiráló, hogy a félév során fokozatosan az ismert magyar megoldásokból az ismeretlen, de logikus külföldi rendszerek megértéséhez egyre nyitottabbá, egyre értőbbé válnak.
Láthatóan az egyetem és a tanításban, a tanítás feltételeinek biztosításában résztvevő kollégák célja a tudás átadása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
Jó érzés közéjük tartozni.

Dr. Csőke Andrea kúriai bíró