2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

A jogi karokon folyó alapképzés a fizetésképtelenségi jog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A fizetésképtelenség körébe eső eljárásokkal, mint nemperes eljárásokkal foglalkozik, összefüggéseire, az anyagi jog szabályaira nem terjed ki.

Ezek az ismeretek azonban nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló fizetésképtelenségi helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai, erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, melynek birtokában a jogi feladataik ellátására szakmailag megalapozottabban és hatékonyabban lesznek képesek.

Képzési adatok

 • Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség
 • Képzési idő: 4 félév (3 tanulmányi félév + 1 félév záróvizsga és szakdolgozat)
 • Képzési helyszín: Budapest PTE ÁJK kihelyezett képzés
 • Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent
 • Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160.000 Ft/félév, utolsó félévben 50.000 Ft
  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász.

Órarend

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

 1. Bevezetés a csődjogba
 2. Mikro- és makroökonómia
 3. Pénzügyi ismeretek, adózás, szervezeti és pénzügyi ellenőrzés, kereskedelem
 4. Vezetésszervezés, termelésirányítás, hatékonyságvizsgálat, válságmenedzselés
 5. Számvitel, vállalati számvitel
 6. Mérlegek a csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásban
 1. Csődjog
 2. Társasági jogi ismeretek
 3. Cégjogi ismeretek, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás
 4. Emberi erőforrásgazdálkodás, munkajog és társadalombiztosítási jog
 5. Felszámolási technikák

Választható tárgyak:

 1. A végelszámolás a gyakorlatban
 2. A felszámolás a gyakorlatban
 1. Csődjog II.
 2. A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
 3. Büntetőjogi ismeretek
 4. Informatikai ismeretek
 5. Felszámolási etika
 6. Felszámolási technikák 2.
 7. Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása

Választható tárgy

 1. Csődeljárás a gyakorlatban
 2. A cégjog a gyakorlatban

 

 1. Szakdolgozat
 2. Előkészítő és záróvizsga az alábbi tárgyakból:

- Csődjog,

- Cégjog,

- Határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások

Oktatók

Dr. Juhász László bíró, a Pécsi Ítélőtábla polgári kollégiumának vezetője, címzetes egyetemi docens 1992 óta foglalkozik felszámolási és csődügyek intézésével. Több sikeres könyv, közte az egész ország gyakorló jogászai által használt „A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve”, a Csődjog c. egyetemi jegyzet, s több mint ötven szakcikk és tanulmány szerzője a csődjogi szakjogász képzés mellett vállalta a csődjogi tudást nyújtó szakokleveles képzés megszervezését és vezetését.

A képzés további oktatói:
Dr. Nochta Tibor, Dr. Berke Gyula, Dr. Visegrády Antal, Dr. Bódis Richárd, Dr. Zsiga László, Dr. Csőke Andrea, Erdős Katalin, Sebestyén Tamás, Dr. Herich György, Dr. Jarjabka Ákos, Lórándné Király Ágnes, Dr. Beke Jenő, Dr. Rappai Gábor, Ducsai Piroska, Dr. Feketéné Földvári Katalin, Dr. Gál Judit, Dr. Maka Mária

A képzés keretében olyan rendszerszintű és gyakorlati ismeretekre tettünk szert, amelyek a nemzetközi starndardnak megfelelő és a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő ismeretekkel vérteztek fel bennünket, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy részt vegyünk a felszámolások valóban eredményes lefolytatásában és lezárásában. A képzés lehetővé tette, hogy a jogszabályi keretek között a reorganizáció kérdéseit, a gazdasági szereplők működőképessége helyreállításának lehetőségeit tanulmányozzuk és elsajátítsuk,valamint abban eredményesen részt vegyünk. Az oktatás során az ismereteket olyan előadóktól sajátíthattuk el akik jogalkalmazóként közvetlen szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek és azokat oly módon közvetítették részünkre ismeretanyag formájában, hogy mindennapi munkánkban eredményesen hasznosítjuk azokat. A képzés során az előadókkal kialakult személyes kontaktus is nagyban elősegíti a végzett hallgatók jogalkalmazói tevékenységének sikeres folytatását, Az előadók segítségével lehetővé vált a gazdasági jogegyik legdinamikusabban változó részének, a fizetésképtelenségi jognak a gazdasági válság körülményei között való alkalmazása is.

Dr. Gácsi Zoltán Dr. Szabó Melinda volt hallgatók

Miért szeretek a Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász szakon oktatni?

 
Azért, mert minden feltétel adott az elmélyült tanításhoz-tanuláshoz. A hallgató-kollégák lelkesek, érdeklődőek. Jó nekik magyarázni az új elképzeléseket, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások nemzetközi gyakorlatából kitűnő eltérő megoldásokat.
Sokat tanulok a kérdéseikből és rendkívül inspiráló, hogy a félév során fokozatosan az ismert magyar megoldásokból az ismeretlen, de logikus külföldi rendszerek megértéséhez egyre nyitottabbá, egyre értőbbé válnak.
Láthatóan az egyetem és a tanításban, a tanítás feltételeinek biztosításában résztvevő kollégák célja a tudás átadása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
Jó érzés közéjük tartozni.

Dr. Csőke Andrea kúriai bíró