Képzés célja

Az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretek megszerzése jogász képzettséggel rendelkező szakemberek számára. A megszerzett tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

A képzés hallgatói új és izgalmas jogterületeken szereznek jártasságot, megismerkedhetnek többek között az új adatvédelmi szabályozás rendelkezéseivel és gyakorlatával, az informatikai bűnözés kihívásaival, a legújabb szerzői jogi és hírközlési jogi irányokkal, az elektronikus kereskedelem, elektronikus közigazgatás aktuálisaival, a médiajog szabályaival és az ezekhez szorosan kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretekkel.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
190.000 Ft, az első, második, harmadik félévben
70.000 Ft, a negyedik félévben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
„Infokommunikációs szakjogász”

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Kommunikációpolitika Médiagazdaságtan IT szerződések és projektek Szakdolgozat védése
Az elektronikus kereskedelem gazdaságtana Hazai és nemzetközi távközlés-szabályozás I. Elektronikus eljárások Záróvizsga
Vezetékes és mobil távközlés Az elektronikus kereskedelem joga Iparjogvédelem  
Versenyjog Adatvédelem a gyakorlatban Elektronikus kormányzat  
Információs alapjogok Szerzői jog Hazai és nemzetközi távközlés-szabályozás II.  
Elektronikus okiratok Médiajog I. Médiajog II.  
A távközlési piac gazdaságtana Média és demokrácia Nemzetközi és összehasonlító médiajog  
    Informatikai bűnözés  

 

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu