2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja:
a közigazgatás egyre gyakrabban veszi át az üzleti szférában már eredményesen alkalmazott eljárásokat, technikákat, hogy ezzel is növelje működésének hatékonyságát. Az új módszerek átvételével párhuzamosan jelentős kultúra- és egyben generációváltás is zajlik a  közigazgatásban, amelynek hatására folyamatosan növekszik a hagyományostól eltérő szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek iránti igény. Ma már – különösen kormányzati szinten – a rendkívül összetett feladatok megoldásához nemcsak a jogszabályok ismeretére és alkalmazására van szükség, hanem korszerű, a közigazgatás sajátos viszonyaihoz igazított pénzügyi, gazdálkodási és menedzsment ismeretekre is. Ennek megfelelően a képzés elsődleges célja, hogy interdiszciplináris jelleggel ötvözze és adja át a közigazgatási menedzseri-, menedzser-utánpótlási réteg számára azokat az ismereteket, amelyek a modern közigazgatás menedzserszemléletű vezetéséhez, irányításához szükségesek.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Közmenedzsment szakjogász

Oktatott tárgyak

 

 

További információ, kapcsolat

További információ:
Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bauerne@ajk.pte.hu
http://tovabbkepzes.law.pte.hu