Képzés célja

A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező jogi szakemberek képzése, akik a közoktatási jog és a közoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A közoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a tanügyi igazgatás felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat.

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: közoktatási joggal helyi vagy központi intézményeknél foglalkozó jogász kollégák.

Jelentkezési feltételek

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín


Budapest/Veszprém, kérjük a jelentkezés során a megjegyzéshez írja be, hogy budapesti vagy veszprémi helyszínen induló képzés érdekli!
Jelentkezői szám függvényében a képzés vagy veszprémi vagy budapesti helyszínen indul.

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke


160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

III. félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésben

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a közoktatásban

 

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területén

Szakdolgozat

Munkajog

Közoktatás-igazgatási gyakorlat

 

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Záróvizsga

Oktatáspolitika

Gyakorlati mediációs ismeretek

 

Oktatás-gazdaságtan

Kommunikációs és marketing- ismeretek

 

Konfliktuskezelés az oktatásban

Minőségmenedzsment

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése


Közoktatási jogi szakjogász

További információ, kapcsolat


Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu

A képzés nagyon jól felépített, a jogi ismereteket a gyakorlat oldaláról közelíti meg. Minden témát a szakterület egyik jeles képviselője tartott, ez lehetőséget adott arra, hogy a felmerülő oktatásjogi gyakorlati problémáinkat átbeszéljük, iránymutatást kapjunk a problémamegoldás helyes lépései iránt.

Minden alkalommal azt éreztem, hogy a képzés szervezői, témafelelősei kollégának tekintenek, teljes mértékben támaszkodnak a hallgatói igényekre. Alig vártuk a következő konzultációs időt, hogy találkozhassunk és napi munkánk során adódó kérdésfelvetéseinket a kollégáink és szakavatottak szemszögéből is megismerjük.
Olyan hasznosnak éreztem ezt a képzést a gyakorlati munkám segítésében (kollégiumi nevelőtanárként az egyik pedagógus szakszervezet regionális irodavezetője vagyok), hogy a záróvizsga félévében már beiratkoztam a kar egy másik képzésére is, a munkajogi szakokleveles tanácsadó képzésre.

Pongrácz Tibor jogi szakokleveles közoktatási szakember

A közoktatási jogi képzés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közoktatással, közneveléssel kapcsolatos ismereteim „letisztuljanak”, kerek „egésszé” álljanak össze.

Véleményem alapján jól átgondolt volt a képzés menete és felépítése.
A magam részéről nagyon élveztem azon vizsgafeladatokat, ahol egyes kérdéseket kellett kidolgozni, illetve jogesetek megoldásával mérték fel a tudásunkat.
Külön köszönet a programszervezők, közreműködő oktatók lelkiismeretes munkájáért.
Nagyon jó csapat voltunk, sajnálom, hogy vége.

dr. Hosszú Károly, közoktatási jogi szakjogász

Sziráki György vagyok, a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója. Mielőtt magasabb vezetői beosztásba kerültem volna, 15 évet töltöttem a pedagógus pályán, annak több aspektusát is megtapasztalva. Voltam elitiskola és középszerű gimnázium tanára hét illetve tíz éven át, tanítottam esti tagozaton tíz évet. Tizenkét évesektől a hatvan évesekig mindenkit – sokféle módszerrel.

Amikor igazgató lettem, úgy éreztem, hogy a jelen kihívásainak csak akkor felelhetek meg, ha jogi ismereteim bővebbek, mint a közoktatási vezetői képzésen szerzett háttéranyag. Így többször is érdeklődtem kifejezetten oktatásjogi képzés után, ami 2012-ben végre elindult. Nagy izgalommal néztem elébe, hiszen a jogász egy pedagógus számára kicsit misztikus figura: érvelésében idéz egy-két jogszabályi helyet, és értelmezni ismeri azt. Képzés előtti izgalmamat látva jogvégzett barátom –akkori munkáltatóm – nyugtatott: ne izgulj, fog az menni. És úgy érzem: ment is.
Az első, jogi alapokat tárgyaló előadáson már otthonosan éreztem magam. Történelem szakosként számos fogalom köszönt vissza, amelyeket a mindennapi munkánkban órákon is használunk – legfeljebb nem pontosan úgy. Érdekes volt azt is látni, hogy esetenként kívülállóként hogyan látja egy jogász (előadó vagy csoporttárs) az oktatás kötelezettségeit, mennyire van tisztában azzal, hogy megvalósíthatóak-e az általa ismert és ismertetett keretek. Nem kritikaként jegyzem meg, inkább némileg sajnálkozva, hogy voltak olyan ismeretek is –például marketing-, amelyek önmagukban fontosak, de a jelen jogi keretei között, és az egységesítő szakpolitika környezetében egyre nehezebb alkalmazni azokat.
Külön élmény volt, hogy olyan kollégákat ismerhettem meg – oktatókat és csoporttársakat egyaránt –, akiknek konkrét helyzetben tehettem fel kérdést. Ma is tudom, hogy melyik csoporttársam segít akkor, ha ügyvéd akar bejönni egy fegyelmi tárgyalásra, mert ő maga sincs tisztában a törvényes képviselő és a jogi képviselő közötti különbséggel, és ki segíthet akkor, ha egy nyugdíjazás ügyében véleménykülönbség alakul ki egy pedagógus és a jelenlegi munkáltató között.
Fontos az is, hogy a dinamikusan változó jogszabályi környezetben átformálódó világunkat ne szemlélőként, de tudatosan, lehetőség szerint cselekvőként éljük meg.
Hogy mit adott a képzés? Egyetlen szóval: biztonságérzetet. A jogszabályokat most sem tudom fejből, viszont már tudom, hogy nem is kell: elég viszont tudnom, hogy az adott kérdésre hol találok azonnal választ bennük. És ha egy szülő által felkért jogász jogszabályi helyet citálva akar sarokba szorítani, bátran előkapok én is egy másik törvényi szakaszt. Ezt a biztos hátteret kívánom mindenkinek, aki a Pécsi Tudományegyetem Jogi szakokleveles közoktatási szakember szakirányú továbbképzésére jelentkezik!

Sziráki György, jogi szakokleveles közoktatási szakember