Képzés célja:
A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzésben megszerezhetőnél magasabb szintű ismeretek elsajátítása. A képzést a jogászi szakma differenciálódása és a speciális ismeretek iránti igény alapozza meg. A szakirányú továbbképzés célja a jogász alapképzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

Képzési adatok

Képzési forma:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/Hozzájárulás összege:
- 150.000 Ft, az első, második és harmadik félévben
- 70.000 Ft, a negyedik félévben

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

Helyszín: Budapest

Oktatás rendje:
Foglalkozások formája: előadás és szeminárium
Foglalkozások gyakorisága: szemeszterenként 4 konzultáció, 2 napos
(péntek és szombat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Munkajogi szakjogász

Oktatott tárgyak

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

A munkajogi szakjogász és a munkajogi szakokleveles tanácsadó képzéseket tíz éve megszakítás nélkül indítjuk, ami a hazai szakirányú képzések tekintetében egyedülálló jelenség, egyben öröm és megtiszteltetés számunkra. Minden évfolyam közösséggé, szakmai fórummá kovácsolódik a három szemeszter alatt, ami az itt oktatóknak és a konzultációkon résztvevőknek is nagy élmény. Nem túlzás azt állítani, hogy aki ma Magyarországon a munkajoggal foglalkozik, munkajog iránt érdeklődik az vagy hallgatóként, vagy oktatóként kapcsolatba került már vagy kerül a jövőben a képzéssel.

Kiss György programvezető, Berke Gyula vezető oktató

A munkajogi szakjogász képzés első évfolyamán végeztem, 2005-ben. Szívesen gondolok vissza a képzésre, nem csupán az ott hallottak miatt, hanem azért is, mert munkajogi szakmai kapcsolataim jó része az évfolyamtáraim közül kerül ki. Amióta végeztem, hatályba lépett egy új Munka Törvénykönyve, az új jogszabály alkalmazására való felkészülésemet két körülmény nagyban megkönnyítette: a szakjogász képzésen hallott munkajogi alapelvek, gondolkodásmód és a volt évfolyamtársak, akikkel azóta is meg tudom beszélni az új munkajogi problémákat.

Lórodi László jogtanácsos munkajogi szakjogász