Képzés célja:
A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés.

 
Jelentkezési feltételek:
Állam-és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség
Képzési idő:
3 tanulmányi félév
Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent
Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
150.000 Ft/félév
A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:
Üzleti és tranzakciós szakjogász
 

1. félév

2. félév

3. félév

 1. Tőkepiaci és társasági jog I.
 2. Üzleti Szerződések I.
 3. Felelős társaságirányítási jog
 4. Vállalati gazdálkodástan
 5. Tőkepiaci és befektetési ismeretek I.
 1. Tőkepiaci és társasági jog II.
 2. Üzleti Szerződések II.
 3. Számviteli ismeretek
 4. Tőkepiaci és befektetési ismeretek II.
 5. Konstruktív vállalati jogi gyakorlat I.
 1. Tőkepiaci és társasági jog III.
 2. Konstruktív vállalati jogi gyakorlat II.
 3. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CRS)
 4. Üzleti tranzakciók gyakorlati lebonyolítása
 5. Szakdolgozat
 6. Záróvizsga
 
 
Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu