A képzés célja:

A Végrehajtási jogi szakjogász képzés minden év szeptemberében – 3 félévben – a jogi diplomával rendelkezők számára kerül meghirdetésre, a Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar és az infrastrukturális, valamint oktatási feladatokat is ellátó Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közös szervezésében.

A végrehajtási jogi képzéseknek talán még soha sem volt ilyen mértékű aktualitása, mint napjainkban. Arra törekszünk, hogy mind a magánszféra, mind a közszféra tekintetében olyan, a végrehajtás eljárásban jártas szakembereket képezzünk, akik képesek a jogszabályokat megfelelő módon értelmezni, a komplex végrehajtási rendszereket átlátni és – a hitelező- és adósvédelem tekintetében – a „hivatalnok szemlélet” helyett a sokkal hatékonyabb „menedzser szemléletet” alkalmazni a végrehajtási eljárásokban. E mellett a végrehajtói szakvizsga letételéhez is segítséget nyújtunk.

Hazánk 2004-es Európai Uniós csatlakozásával új intézmények jelentek meg a végrehajtási jogban és a hatályos végrehajtási jogszabályok az uniós jog magyarországi érvényesítésének egyik biztosítékává váltak, így ezen jogterületek ismerete ma már elengedhetetlen a végrehajtási eljárás elrendelése és foganatosítása során.

Külön figyelmet fordítunk a végrehajtás gyakorlatának bemutatására, e körben lehetőség nyílik a végrehajtói iroda munkájának megismerésére és az informatikai eszközök igénybevételével lebonyolított végrehajtási eljárások, számítógépes adatbázisok használatára is.

Képzéseinkkel olyan fórumot kívánunk biztosítani, amely segítséget nyújt a jogszabályi háttér gyakorlati elemzéséhez; a végrehajtáshoz szorosan kapcsolódó jogterületek bemutatásához; jogesetek megvitatásához; szakmai kapcsolati háló kiépítéséhez. Ezekkel olyan ismeretekhez jutnak hallgatóink, amelyeket egyébként különböző stúdiumok keretén belül, illetve csak a munkavégzéshez kapcsolódóan sajátíthatnának el a végrehajtás iránt érdeklődők. Az önálló bírósági, a törvényszéki, a hatósági végrehajtók, a végrehajtási ügyintézők és a végrehajtással kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyek munkájában kulcsfontosságúak a különböző végrehajtási típusokkal kapcsolatos ismeretek. E mellett a tantárgyi struktúrában a végrehajtáshoz szorosabban kötődő tantárgyak is szerepelnek: büntetőjog, bankjog, EU jog, csődjog, informatikai ismeretek, pszichológia stb.

 

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Állam –és jogtudományi oklevél, jogászi végzettség

Képzési idő:
3 félév
A tantárgyakat 2 félévben (2X80 órában), az utolsó félévben – záróvizsga felkészítő keretében – 15 órában tanítjuk.

Oktatás rendje:
Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű
Az előadások – tömbösítve – kéthetente pénteken és szombaton kerülnek megszervezésre.

Költségtérítés mértéke:
180.000 Ft, az első, második félévben
70.000 Ft, a negyedik félévben

Képzési helyszín:
Budapest, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara épülete, XIV. ker., Cházár András u.13. (PTE-ÁJK kihelyezett képzés)

A képzések szakmai együttműködő partnere:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
végrehajtási jogi szakjogász

További információ, kapcsolat

Mátis Judit
tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Teleon: +36 30 570 2489

A végrehajtási szakjogász képzésen megismertem a végrehajtási jog anyagi és eljárási szabályait, a jogszabályok aktuális módosítását, valamint ezeknek a gyakorlati alkalmazását. A megismert eseteken keresztül az oktatás emberközeli és színes volt. A képzésen megszerzett elméleti tudásanyagot a gyakorlatban is jól tudom hasznosítani

Dr. Müller Eszter Végrehajtási Jogi Szakjogász