Képzés célja

hogy az atomenergia előállításával, forgalmazásával, a hulladék tárolásával és Paks 2. beruházás megvalósításával kapcsolatos tevékenységet jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsoló mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek energetikai, nukleáris jogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterületeken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladatik ellátására.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév

Képzési helyszín

Pécs, PTE ÁJK

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Önköltségi díj

190.000 Ft, az első, második, hármadik félévben,
70.000.- Ft, a negyedik félévben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Atomenergetikai szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Bevezetés az atomenergetikai jogba

Nukleáris jogi alapok

Erőforrástan

Szakdolgozat

Büntetőjog

Idegenrendészet I.

Vízjog II.

Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek

Atomenergetikai jog I.

Atomenergetikai jog II.

Büntető eljárásjog

Környezet és természetvédelem I.

Beruházásvédelem

Európai Uniós jog

Közszolgáltatási szerződések I.

Energetikai igazgatás

Jogi alapok

Vízjog I.

Idegenrendészet II.

Kereskedelmi jog

Atomerőmű történet

Sugárvédelem

Közigazgatási jog

Beruházási jog

Katasztrófavédelem

ZÁRÓVIZSGA:

Atomenergetikai jog I.

Atomenergetikai jog II.

Munkajog

Helytörténet, helyi igazgatás

Pszichológia

Polgári jog

Az önkormányzati „atomtársulások” szerepe a lakossági tájékoztatásban

Nemzetközi atomjog

Pénzügyi jog

Környezet és természetvédelem II.

Közszolgáltatási szerződések II.

 

 

Megújuló energiák

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu