Képzés célja:

a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a jogvédő képes legyen

  • eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,
  • tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,
  • segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent K

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Betegjogi szakjogász, Ellátottjogi szakjogász, Gyermekjogi szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév
Polgári jog Kommunikáció és készségfejlesztés Szakdolgozat védése
Polgári eljárásjog Alternatív konfliktuskezelés Záróvizsga az alábbi tárgyakból:
Közigazgatási jog Munkajog és társadalombiztosítás Betegjogi terület:
1. Betegjogok
2. Egészségügyi igazgatás
Speciális betegjogi ismeretek:
Betegjogok,
Egészségügyi igazgatás,
Egészségügyi adatvédelem,
Betegjogok a gyakorlatban
Pszichológia Ellátottjogi terület:
1. Ellátottjogok
2. Szociális jog
Speciális ellátottjogi ismeretek:
Szociális törvény gyakorlati alkalmazása,
A diszkrimináció, ellátotti jogok védelme,
Az ellátottjogi képviselők feladatai,
Tájékoztatás, érdekvédelem, időskorúak, hajléktalanok jogvédelme,
Esetfeldolgozás
  Gyermekjogi terület:
1. Gyermeki jogok
2. Gyermekvédelem
Speciális gyermekjogi ismeretek:
Gyermeki jogok, gyermekvédelem
Családi jog
Fiatalkorúak bűnözése
Gyermekpszichiátria
Nemzetközi családjog
Diákjogok
  Szociális jog

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu