Képzés célja

a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken esetleg jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi és más határtudományi (pszichológiai), valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. Célja továbbá a bontóperek, gyermekelhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

130.000 Ft, az első, második, harmadik félévben
70.000 Ft, a negyedik félévben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Családjogi szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Alkotmányi értékek Polgári jog Gyermeki jog, diákjog Szakdolgozat védése
Európai jogfilozófia Közigazgatási jog Családjog II., nemzetközi családjog

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Családjog

2. Szociális jog, gyermekvédelem

Feminista jogtudomány Fiatalkorúak bűnözése Szociális jog, gyermekvédelem
Strasbourgi ítélkezési gyakorlat Polgári eljárásjog Gyermekpszichiátria
Humán genetika Családjog I. Pszichológia
Polgári házasság Öröklési jog, hagyatéki eljárás Alternatív konfliktuskezelés

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

Jelentkezem most