Képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi és más határtudományi, valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. Célja továbbá a bontóperek, gyermekelhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

Jelentkezési feltételek

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév, amely 3 tanulmányi félévből és a záróvizsga félévből (záróvizsga-előkészítő, szakdolgozat, záróvizsga) tevődik össze.

Költségtérítés

130.000 Ft az első, a második valamint a harmadik félévben, 70.000 Ft a negyedik félévben.

Képzési helyszín

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.

Oktatás rendje

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami félévenként négyszer két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Családjogi szakjogász

Oktatott tárgyak

Táblázat megtekintése >>

További információ, kapcsolat

Dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens, programvezető 
Tel.: (72) 501-599/23243
Mobil: +36-30-2829654
E-mail: herger.csabane@ajk.pte.hu

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

Jelentkezem most