Képzés célja:
a jogi egyetemi diplomával rendelkező szakemberek számára átfogó és speciális ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről: elsősorban az Európai Unió fontosabb gazdasági és politikai ágairól, azok  jogi szabályozásáról, az Európai Unió joga és a nemzeti jogok kapcsolatáról, a nemzeti jogok egymáshoz való közelítéséről, az EU jogának a tagállamok általi végrehajtásáról, az Európai Bíróság előtti eljárásokról, az emberi jogok uniós védelméről.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
130.000 Ft, az első, második, harmadik félévben
70.000 Ft, a negyedik félévben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Európa-jogi szakjogász

Oktatott tárgyak

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

1. Az Európai Unió intézmény- és jogrendszere

 

2. Az EUK joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata

 

3. Az uniós jog végrehajtása a tagállamok által

 

4. Az EU Bírósága, jogérvényesítési mechanizmusok

1. A Belső Piac szabályozása, alapszabadságok (áruk, szolgáltatások, személyek szabad mozgása

 

2. A tőke szabad mozgása. Gazdasági és monetáris unió

 

3. Az EU (agrárpolitika, környezeti politika, regionális politika) gazdaságpolitikái és jogi szabályozásuk

 

4. Választható tárgy

 

5. Választható tárgy

 

1.  Az EU versenyjoga

 

2. Európai magánjog

 

3. Alapjog védelem az EU Bíróságának gyakorlatában

 

4. Az EU munkajoga és szociálpolitikája

 

5. Választható tárgy

 

6. Záróvizsga előkészítő

 

Szakdolgozat védése

 

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Az EU Bírósága, jogérvényesítési mechanizmusok

2. Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata, a közösségi jog végrehajtása

3. A Belső Piac szabályozása

 

További információ, kapcsolat

Albert-Nádi Judith, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23288
E-mail: nadi.judith@ajk.pte.hu