Képzés célja

a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

2 félév

Képzési helyszín

Pécs, PTE ÁJK

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

150.000 Ft/ félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

Gyermeki alapjogok – nemzetközi jogi keretrendszer

Ptk. Családjogi Könyve

Büntetőjog  I.

Szabálysértési jog

Büntető eljárásjog I.

Büntetőjog II.

Gyermekvédelem I.

Büntető eljárásjog II.

Büntetések és intézkedések végrehajtása

Idegenrendészet

Gyermek-pszichológia és gyermek-pszichiátria

Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

 

Gyermekvédelem II.

 

Szakdolgozat elkészítés és védés

 

ZÁRÓVIZSGA:

  1. Büntetőjog
  2. Büntető eljárásjog

További információ, kapcsolat

Albert-Nádi Judith, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23288
E-mail: nadi.judith@ajk.pte.hu