Képzés célja:
a hallgatók szervezett képzés keretében a gazdasági és a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez az alapképzést meghaladó olyan rendszerezett, elmélyült jogi és határtudományi ismereteket sajátítsanak el, amelyek
- figyelemmel a gyorsan változó jogi szabályozásra – a gyakorló jogászok munkáját megkönnyítik és eredményesebbé teszik. A képzés kifejezett célja a gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, valamint az elkövetett bűncselekmények helyes minősítésére és szankcionálására képes speciális felkészültség megszerzése.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Gazdasági büntetőjogi szakjogász

Oktatott tárgyak

 

 

További információ, kapcsolat

További információ:
Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bauerne@ajk.pte.hu
http://tovabbkepzes.law.pte.hu