Az a négy félév, amit kiváló kollégák között, felkészült oktatókkal töltöttünk több szempontból is hasznos volt:

- leporoltuk a már megszerzett ismereteket.;
- az új, rendszerezett ismeretanyag a napi munkában magabiztosságot, precizitást adott;
- nem utolsó sorban - köszönhetően az oktatóknak - kiváló, összetartó, barátságot sem nélkülöző szakmai közösség alakult ki.

Mindenkinek azt kívánom, ilyen élményben legyen része, amikor a tudás megszerzése intellektuális örömmel, élvezettel párosul.

Dr. Varga Zsolt jegyző, Kisújszállás Város

A helyi jogszabály-szerkesztő szakjogászi képzés keretében a helyi jogszabályalkotásban szerepet játszó szakembereknek - akik napi rendszerességgel vesznek részt a helyi normaanyag kialakításában, annak törvényességi felügyeleti ellenőrzésében, végrehajtásában - biztos képet kapnak és készséget szerezhetnek a partikuláris jogszabályok (önkormányzati rendeletek) szerkezetéről, tartalmáról, a jogalkotás eljárási vonatkozásairól, az e területeken felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához. A képzés által közvetített tudást legközvetlenebbül az önkormányzatoknál dolgozó jegyzők és azok a szakemberek hasznosíthatják, akiknek munka-és feladatkörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A képzés során szervesen egymásra épül az elméleti oktatás a gyakorlati tapasztalatok hasznosításával, kapcsolódó esetek feldolgozásával, ezzel is megteremtve annak lehetőségét, hogy a hallgatók elsajátíthassák az önkormányzati rendelettel (rendelet-tervezettel) kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket, gyakorlati ismereteket szerezve a helyi jogszabályszerkesztés tipikus hibáiról és elkerülésük lehetőségeiről

dr. Gyergyák Ferenc, címzetes egyetemi docens (PTE ÁJK), főtanácsadó (Alkotmánybíróság Hivatala)