Képzés célja

bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára átfogó elméleti, de legfőképpen gyakorlati ismereteket nyújtani az önkormányzati jogalkotásról, ideértve az Európai Unió központi és helyi jogalkotása kérdéseit, az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa gyakorlatát, nyelvi és törvényességi kérdéseket, jogszabály-szerkesztési ismereteket, hatásvizsgálatot, az önkormányzatok számára rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket, az éppen aktuális jogalkotási feladatokat, gyakorlati foglalkozásokat (beadványszerkesztés, hibák keresése), egyes állami szervekkel való kapcsolatokat, az önkormányzatok gazdasági és pénzügyi tevékenységét, annak törvényességét, ellenőrzését, a gazdasági és pénzügyi jogalkotást. A kurzus kiemelten tárgyalja a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásrendszerét.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Alkotmányjogi alapismeretek Alkotmányjog II. A jogalkotás nyelvtudományi megalapozása Záróvizsga előkészítő
Alkotmányjog I. Jogszabály-
előkészítés II.
Jogharmonizáció Szakdolgozat védése
Bevezetés a jogalkotástanba Jogszabály-
szerkesztés I.
Jogszabály-
szerkesztés II.

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Alkotmányjogi ismeretek

2. Jogalkotási ismeretek

3. Jogharmonizációs ismeretek

Jogszabály-
előkészítés I.
   

 

További információ, kapcsolat

 

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

Az a négy félév, amit kiváló kollégák között, felkészült oktatókkal töltöttünk több szempontból is hasznos volt:

- leporoltuk a már megszerzett ismereteket.;
- az új, rendszerezett ismeretanyag a napi munkában magabiztosságot, precizitást adott;
- nem utolsó sorban - köszönhetően az oktatóknak - kiváló, összetartó, barátságot sem nélkülöző szakmai közösség alakult ki.

Mindenkinek azt kívánom, ilyen élményben legyen része, amikor a tudás megszerzése intellektuális örömmel, élvezettel párosul.

Dr. Varga Zsolt jegyző, Kisújszállás Város

A helyi jogszabály-szerkesztő szakjogászi képzés keretében a helyi jogszabályalkotásban szerepet játszó szakembereknek - akik napi rendszerességgel vesznek részt a helyi normaanyag kialakításában, annak törvényességi felügyeleti ellenőrzésében, végrehajtásában - biztos képet kapnak és készséget szerezhetnek a partikuláris jogszabályok (önkormányzati rendeletek) szerkezetéről, tartalmáról, a jogalkotás eljárási vonatkozásairól, az e területeken felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához. A képzés által közvetített tudást legközvetlenebbül az önkormányzatoknál dolgozó jegyzők és azok a szakemberek hasznosíthatják, akiknek munka-és feladatkörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A képzés során szervesen egymásra épül az elméleti oktatás a gyakorlati tapasztalatok hasznosításával, kapcsolódó esetek feldolgozásával, ezzel is megteremtve annak lehetőségét, hogy a hallgatók elsajátíthassák az önkormányzati rendelettel (rendelet-tervezettel) kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket, gyakorlati ismereteket szerezve a helyi jogszabályszerkesztés tipikus hibáiról és elkerülésük lehetőségeiről

dr. Gyergyák Ferenc, címzetes egyetemi docens (PTE ÁJK), főtanácsadó (Alkotmánybíróság Hivatala)