Képzés célja:

A katonai jogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:
Katonai jogi szakjogász

Oktatott tárgyak

 

 

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott

Bíróságok katonai tanácsainál, katonai ügyészségeken dolgozók számára. A katonai jog- és normaalkotás előkészítésében közreműködő hivataloknál, a Magyar Honvédség egyes alakulatainál, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alegységeinél, nem utolsó sorban a pénzügyőr és az egyes katasztrófavédelmi szervezeteknél fegyelmi vagy nyomozó tiszti, jogtanácsosi vagy egyéb jogi területeken szolgálók számára. A katonai büntetőeljárásban közreműködő ügyvédek, ügyvédjelöltek, katonai ülnökök számára.

 

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu