KÉPZÉS CÉLJA:
a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok, rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány,  közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az  igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő:
4 félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Kriminalisztikai szakjogász

Oktatott tárgyak

 

 

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu

A bűnügyi területen dolgozó gyakorlati szakemberek munkájának a hatékonyságát jelentős mértékben növelheti, ha a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szereznek. E jártasság megszerzésének első lépcsőfoka a jogi egyetemeken illetve a rendőrtiszti főiskolán oktatott alapvető ismeretek elsajátítása, azonban a graduális képzésben az előírt óraszám által megszabott keretek között nincs idő arra, hogy a segédtudományokban véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit alaposan, módszeresen és szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Emellett a kriminalisztika részben maga is dinamikusan változik, alakul a segédtudományok robbanásszerű fejlődése által. Aki tehát a szakértőkkel való kapcsolattartás során egyenlő partneri viszonyra törekszik, annak elengedhetetlenül fontos, hogy az alapdiplomáján túlmutató, emelt szintű ismereteket is szerezzen. Ilyen ismeretek nyújtása a legfőbb célja ennek a képzésnek.

Gál István László egyetemi docens