A bűnügyi területen dolgozó gyakorlati szakemberek munkájának a hatékonyságát jelentős mértékben növelheti, ha a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szereznek. E jártasság megszerzésének első lépcsőfoka a jogi egyetemeken illetve a rendőrtiszti főiskolán oktatott alapvető ismeretek elsajátítása, azonban a graduális képzésben az előírt óraszám által megszabott keretek között nincs idő arra, hogy a segédtudományokban véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit alaposan, módszeresen és szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Emellett a kriminalisztika részben maga is dinamikusan változik, alakul a segédtudományok robbanásszerű fejlődése által. Aki tehát a szakértőkkel való kapcsolattartás során egyenlő partneri viszonyra törekszik, annak elengedhetetlenül fontos, hogy az alapdiplomáján túlmutató, emelt szintű ismereteket is szerezzen. Ilyen ismeretek nyújtása a legfőbb célja ennek a képzésnek.

Gál István László egyetemi docens