Képzés célja

a továbbképzés keretében főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretekre támaszkodó, önálló és felelős fellépéshez szükséges képességek fejlesztésére törekszünk. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a kultúrával, a kulturális sokféleséggel és a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos jogi és nem jogi szakirodalomban, a vonatkozó nemzetközi jogi, közösségi jogi és hazai joganyagban és esetjogban, hogy ismerje és felismerje e sajátos szakterület problémáit, fejlődési tendenciáit, hogy képes legyen a lehetséges és várható megoldások anticipálására, s a felelős munkavégzésre.

Jelentkezési feltételek

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév
Kultúra, kulturális sokféleség, kisebbségek Bevándorlási és ingegrációs politika Az Európai Unió nyelvi és kulturális politikája
Nemzetépítés, föderalizmus, autonómia Kisebbségek és kisebbségi önkormányzatok Magyarországon Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, kultúra Kisebbségvédelem az Európa Tanács, az EBESZ és az Európai Unió égisze alatt Kisebbségszociológia / Kisebbségi statisztika
Nemzetközi kisebbségvédelem A kisebbségvédelem európai mintái Emberi jogok, egyenlő bánásmód, diszkriminációs tilalom
Nemzetépítés és kisebbségpolitika Magyarországon Nemzetközi kulturális jog és örökségvédelem Emberi jogok, kulturális jogok, kisebbségi jogok
    Kulturális és kisebbségi esetjog
    Szakdolgozat védése
   

Záróvizsga:

1. Nemzetközi kisebbségvédelem, valamint Kisebbségvédelem az Európa Tanács, az EBESZ és az Európai Unió égisze alatt

2. Nemzetközi kulturális jog és örökségvédelem, valamint Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu