Képzés célja
A személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó, jogi végzettséggel rendelkező szakemberek számára a munkájukban hasznosítható speciális jogi ismereteket adjon, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: biztonsági vezetők, magánbiztonsági vállalkozások vezetői, ügyvédek, magánnyomozók, rendőri vezetők.

Jelentkezési feltételek

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín


Pécs és Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke


130.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

III. félév

Magánbiztonsági jog I.

(személy- és vagyonvédelem)

Magánbiztonsági jog II.

(magánnyomozás)

Záróvizsgák

Polgári jog

Adatvédelemi jog

 

Társasági jog és cégjog

Büntetőjog

 

Munkajog

A büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései

 

Polgári  eljárásjog

Kriminalisztikai ismeretek

 

Közbeszerzési jog

Lőfegyvertani ismeretek

 

A közigazgatási hatósági eljárás

Büntetőjogi gyakorlat

 

Polgári jogi gyakorlat

Szakdolgozat

védése

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése


Magánbiztonsági jogi szakjogász

További információ, kapcsolat


Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu