Úgy gondoltam, mint ahogy sokan mások is, hogy a sportjog egyenlő a sporttörvénnyel. Sportolok, sportszervezetek jogi képviseletéhez elegendőnek tartottam magánjogi ismereteimet, hiszen azzal tisztában voltam, hogy a sportjog számos más jogág szabályanyagából táplálkozik, így polgári jogi, büntetőjogi, vagy éppen közigazgatá¬si jogi jellegű normák egyaránt fellelhetőek benne.

Sportpályafutásom kezdetén a sport, tulajdonképpen még jogtól mentesen működött.
Ma már ez jelentősen megváltozott, mindenek előtt köszönhetően a professzionalizálódásnak,  az elüzletiesedésnek  és a média fokozódó jelenlétének.

A Kurzusra történő jelentkezésem oka, mindenek előtt egy emberhez kötődött, akit igen nagyra becsülök nem csak a polgárjog és sportjog oktatása terén kifejtett munkásságáért, hanem azért az empátiáért amit a „diákjai” felé kifejtett. Nem az érdekelte, hogy mit nem tudunk, hanem, hogy mit tudunk, s hihetetlen türelemmel követett el mindent, hogy gyarapítsa ismereteinket.  
Első gondolataim szerint néhány órára terveztem megjelenésemet, de rövidesen azon vettem észre magamat, hogy elsőnek érkezem és utolsóként távoztam az előadásokról, melyeket nélkülem megtartani már szinte nem is lehetett.
Hamar rájöttem, hogy a sportjog tényleg nem csak a sporttörvény, annak tárgya sokkal szélesebb körű. Megismerhettem a különböző sportokra vonatkozó versenyzés játékszabályait, a sportolók jogállá¬sának kérdéseit, különböző sportrendezvények lebonyolításának szabályait,  a sportéletet irányító hazai és nemzetközi szervezetek felépítését, illetőleg szabály¬anyagát,  a sport tisztaságát veszélyeztető cselekmények megakadályozását ill. szankcionálását szolgáló büntetéseket, valamint fegyelmi intézkedéseket.

Szembesülnöm kellett azzal, hogy ez az a kurzus, mely a hiányzó láncszem volt, ahhoz, hogy ne csak vélelmezett ismeretekre alapozottan járjak el munkám során, hanem tényleges átadott ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodva. Olyan szakmailag elismert emberek előadásait hallgathattunk, akiket nem megismerni, meghallgatni, ma már tudom, hogy nagy hiba lett volna. Közöttük megtalálható volt MLSZ Elnök, MOB Főtitkár, büntető bíró, olimpikon és más kiváló oktatók, tanárok.   
A Kurzus legnagyobb haszna számomra, hogy megtanított másként gondolkodni a sportjoggal kapcsolatos munkám során. Eddig a sportjog területén, szinte csak hivatásos sportolok vitás szerződéses ügyeivel foglalkoztam, de már látom, hogy az amatőr sportban a szabadidő sportban is milyen nagy jelentősége lehet az itt szerzett speciális ismereteknek.
Mindenkit, akit kicsit is érdekel a sportjog, csak biztatni tudok, hogy ezt a kurzust végezze el. Egészen biztos vagyok benne, hogy annak szükségessége sport bármely területét végzendő munka során meghozza hasznát.

Dr.Katzirz Béla ügyvéd

A sportjog oktatásának, tudományos művelésének bölcsője a Pécsi Jogi Kar. 1986-ban német tapasztalatok és gyakorlat alapján speciális kollégium formájában indult a képzés, amely elsősorban sportirányítási kérdésekkel foglakozott. Napjaink sportjogának középpontjában a sport kereskedelmi joga áll /pl. közvetítési jog, magántőke beáramlása a sportba, reklám/ és aktuális a sportolói jogviszony, a játékvezetői felelősség, a sportvezetők felelőssége, a dopping, a rendezvények biztonsága, a sporttámogatások, beruházások jogi szabályozásának és joggyakorlatának (nemzeti és uniós) vizsgálata is. 2008-tól az országban elsőként sportjogi szakjogász és sportjogi szakokleveles szakember képzés indult a Pécsi Jogi Karon. A nappali és a továbbképzés elsősorban a polgári és kereskedelmi jogi tanszékekre épül, de jelentős tudományos hátteret biztosít a karon működő Sportjogi Tudományos Kutatóintézet is.

Az oktatásban a hazai sportjog legkiválóbb gyakorlati és tudományos szakemberei is részt vesznek, akik segítséget nyújtanak a továbbképzésben résztvevő ügyvédeknek, bíróknak, közigazgatási és sportvezetőknek, sportolóknak és mindenkinek, aki a sporttal kapcsolatos tevékenységet végez, jogi vagy egyéb diplomával rendelkezik, a legfontosabb jogi ismeretek elsajátításához.

Dr. Tamás Lajos programvezető