A szak elnevezése

Vízjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése

Vízjogi szakjogász

A szakirányú továbbképzésre való felvétel előfeltételei

állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

A képzési idő

3 félév

A képzés helyszíne

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvétel jelent.

Költségtérítés mértéke:

140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsgafélév

Oktatott tárgyak:

I. félév II. félév III. félév
Bevezetés a vízjogba Vízkárelhárítás II. Szakdolgozat
Területi vízgazdálkodás Üzemeltetési jog II.  
Vízkárelhárítás I. Vízhasznosítás

Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek:
Vízjog I.
Vízjog II.

Víziközmű jog Vízügyi hatósági és igazgatási jog
Üzemeltetési jog I. Vízgyűjtő gazdálkodás
Nemzetközi vízjog Környezet- és természetvédelem
Halászati és horgászati jog Vízjogi szerződések
Nemzetközi és határvízi együttműködés Ingatlanjog
Hajózási jog Vízjogi gyakorlat II.
Vízjogi gyakorlat I. Vízjogi gyakorlat III.
Vízgazdálkodási jogi alapismeretek  

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu