2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó közgazdászok, számviteli ismeretekkel rendelkező- továbbá az agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon csődjogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő- feladataik ellátására.

Szakmai együttműködő partner: Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Üzenet a programvezetőtől

Nehéz időket élünk. A világ gazdasági és pénzügyi válságokon bukdácsol, nehéz helyzetben van az USA és Európa is. Különösen erősen érinti a válság hazánkat, ahol soha nem látott magasságokat mutatnak a felszámolási statisztikák. A gazdasági csőd és a felszámolási/csődeljárások mindennapjaink részévé váltak. Bárhol, bármilyen beosztásban dolgozzunk, munkavállalalóként, cégvezetőként, tulajdonosként, szerződő partnerként és hitelezőként rendszeresen találkozunk ezekkel a kérdésekkel. A Pécsi Tudományegyetem szakokleveles képzése segít eligazodni ezen a területen, mindazt a közgazdasági és jogi tudást nyújtva, amely elengedhetetlenül szükséges az eljárások és a jelenségek megértéséhez.

Oktatók

Dr. Juhász László bíró, a Pécsi Ítélőtábla polgári kollégiumának vezetője, címzetes egyetemi docens 1992 óta foglalkozik felszámolási és csődügyek intézésével. Több sikeres könyv, közte az egész ország gyakorló jogászai által használt „A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve”, a Csődjog c. egyetemi jegyzet, s több mint ötven szakcikk és tanulmány szerzője a csődjogi szakjogász képzés mellett vállalta a csődjogi tudást nyújtó szakokleveles képzés megszervezését és vezetését.

A képzés további oktatói:
Dr. Nochta Tibor, Dr. Berke Gyula, Dr. Visegrády Antal, Dr. Bódis Richárd, Dr. Zsiga László, Dr. Csőke Andrea, Erdős Katalin, Sebestyén Tamás, Dr. Herich György, Dr. Jarjabka Ákos, Lórándné Király Ágnes, Dr. Beke Jenő, Dr. Rappai Gábor, Ducsai Piroska, Dr. Feketéné Földvári Katalin, Dr. Gál Judit, Dr. Maka Mária

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség
  • Képzési idő: 4 tanulmányi félév + záróvizsga időszak
  • Képzési helyszín: Budapest
  • Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű
  • Költségtérítés mértéke: 140.000 Ft/ tanulmányi félév, 50.000 Ft/ záróvizsga időszak
  • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Csődjogi alapismeretek Makro- és mikroökonómia Fizetésképtelenségi jog Fizetésképtelenségi jog
Jogi alapismeretek Pénzügyi ismeretek Társasági jogi ismeretek Felszámolási technikák
Magánjog és nemzetközi magánjog Vezetésszervezés Cégjogi ismeretek A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
Büntetőjogi alapismeretek és a csődbűntett Számvitel Emberi erőforrás gazdálkodás Informatikai ismeretek
Polgári eljárásjog és európai közjog Statisztika Választható tárgyak:
A csődeljárás a gyakorlatban,
Cégjog a gyakorlatban
Etika
Társasági jog és cégjog, szövetkezeti jog Mérlegek a csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásban   Választható tárgyak:
Mérlegek a felszámolási eljárásban,
A felszámolás a gyakorlatban
Közigazgatási és államháztartási jog     Záróvizsga

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu