A képzés célja

A négy félév alatt a hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi - ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá - európai uniós és nemzetközi kitekintéssel - részletes képet kapnak az adónyomozás alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek

A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett adó- és vámnyomozó területen dolgozó szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó:

  • adó- és vámnyomozó ismeretek törzsanyagának készség szintű elsajátítása
  • az alapozó jogi ismeretek, emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai és közbeszerzési ismeretek
  • jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása tartozik.

Jelentkezési feltételek

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő


4 tanulmányi félév (+ záróvizsga)

Képzési helyszín


Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje


önköltséges, intenzív, levelező rendszerű.

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke


110.000 Ft/félév + 50.000 Ft záróvizsgadíj
NAV dolgozók számára 20% kedvezményt biztosítunk a költségtérítés díjából.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Büntetőjog I.
(Általános rész)
Büntető eljárásjog Munkajog Az adónyomozás nemzetközi helyzete
Pénzügyi jog I. Büntetőjog II. Adójog Az adónyomozás gyakorlati kérdései II.
Adópszichológia Pénzügyi jog II. Társasági jog és cégjog Közbeszerzés
Polgári jog,
öröklési jog
Az adózással kapcsolatos joggyakorlat Az adónyomozás gyakorlati kérdései I. A költségvetést károsító bűncselekmények bírósági gyakorlata
Számviteli ismeretek Az Európai Unió pénzügyi rendszere Kriminalisztika Szakdolgozat
  A pénzmosás megelőzése és nyomozása   Záróvizsga az alábbi tárgyakból:
1. Pénzügyi jog
2. Büntetőjog
3. Az adónyomozás gyakorlata