2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja

A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Jelentkezési feltételek

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél és szakképzettség (kivéve jogász szakképzettség)

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín


Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke


160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév (közoktatási szakirány)

II.félév (felsőoktatási szakirány)

III. félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésben

A felsőoktatás igazgatási rendszerének működése

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a közoktatásban

Munkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásban

Szakdolgozat

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területén

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásban

Záróvizsga

Munkajog

Közoktatás-igazgatási gyakorlat

Felsőoktatás-igazgatási gyakorlat

 

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Jogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben

 

Oktatáspolitika

Gyakorlati mediációs ismeretek

Felsőoktatási marketing

 

Oktatás-gazdaságtan

Kommunikációs és marketing- ismeretek

Minőségmenedzsment a felsőoktatásban

 

Konfliktuskezelés az oktatásban

Minőségmenedzsment

   

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése


Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

További információ, kapcsolat


Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu