2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

A Képzés célja:
mind a fogyasztói, mind a kereskedői oldal olyan szakemberekkel gyarapodjon, akik megszerzett speciális tudásuk révén arra válnak alkalmassá, hogy a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek alapjogait ismerik, azokat érvényesíteni tudják, ami által hozzá járulnak a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentéséhez. A kereskedők is kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújthatnak, hozzájárulva ezzel pici pozícióik növeléséhez.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Budapest
PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember

Oktatott tárgyak

Fogyasztóvédelmi szakértő jogi szakokleles

 

 

További információ, kapcsolat

 

További információ:
Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bauerne@ajk.pte.hu

http://tovabbkepzes.law.pte.hu