2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja:

A három félév alatt a hallgatók elsajátítják a gazdaságvédelem szempontjából alapvető jogi - elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi - igazgatási és gazdasági ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak a gazdaságvédelemről alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról
 
Jelentkezési feltételek:
bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél
 
Képzési idő:
3 félév
 
Képzési helyszín:
Budapest
PTE ÁJK kihelyezett képzés
 
Oktatás rendje:
önköltséges, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent
 
Költségtérítési díj:
140.000 Ft/félév + 50.000 Ft záróvizsga díj
 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember
 
A képzés a alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakember számára ajánlott:
köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)
 
Oktatott tantárgyak:
I. félév
II. félév
III. félév
Mikroökonómia
Makroökonómia
Gazdasági jog
Vállalkozások gazdaságtana
Pénzügyek
Informatika
Menedzsment
Számvitel és elemzés
Pénzügyi ellenőrzés I
Menedzsment kontrolling
Pénz és tőkepiaci ismeretek
Felelős társaságirányítás
Büntetőjog I
Büntetőeljárás rendszere I.
Kriminológia
Igazságügyi pszichológia
Pénzügyi ellenőrzés II.
Büntetőjog II.
Büntetőeljárás rendszere II.
A gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzői
Kriminálstatisztika, statisztikai bűnelemzés
A szervezett bűnözés és gazdasági aspektusai
A korrupció és gazdasági vetületei
Krimináltaktika
Pénzmosás elleni küzdelem
Gazdasági társaságokkal szembeni büntetőjogi szankciók
Szakdolgozat
Záróvizsga
 
További információ:
Mátis Judit tanulmányi előadó
Pécsi Tudomány egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/ 23497 mellék, Fax.: (72) 214-027
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu
http://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/