2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja:
A jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a munkaviszony keretében felmerülő munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusára. A munkáltató bérfizetési kötelezettségének szabályszerű teljesítése munkajogi, társadalombiztosítási jogi, adójogi és közgazdasági ismeretek együttes megléte esetén teljesíthetőek szabályszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel, amelyek feltételezik a fenti tudományterületek alapos ismeretét.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:
3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési hely:
Budapest

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:
Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó

Oktatott tárgyak

 

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu