Képzés célja

A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Jelentkezési feltételek

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél (kivéve jogász szakképzettséggel)

Képzési idő

3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Budapest/Veszprém, kérjük a jelentkezés során a megjegyzéshez írja be, hogy budapesti vagy veszprémi helyszínen induló képzés érdekli!

Jelentkezői szám függvényében a képzés vagy veszprémi vagy budapesti helyszínen indul.

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév (közoktatási szakirány)

II.félév (felsőoktatási szakirány)

III. félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésben

A felsőoktatás igazgatási rendszerének működése

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a közoktatásban

Munkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásban

Szakdolgozat

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területén

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásban

Záróvizsga

Munkajog

Közoktatás-igazgatási gyakorlat

Felsőoktatás-igazgatási gyakorlat

 

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Jogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben

 

Oktatáspolitika

Gyakorlati mediációs ismeretek

Felsőoktatási marketing

 

Oktatás-gazdaságtan

Kommunikációs és marketing- ismeretek

Minőségmenedzsment a felsőoktatásban

 

Konfliktuskezelés az oktatásban

Minőségmenedzsment

   

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Jogi szakokleveles közoktatási szakember

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

7622 Pécs, 48-as tér 1.

Tel.: (72) 501-599/23497

E-mail: matis@ajk.pte.hu