Képzés célja:
A jogi szakokleveles munkaügyi auditor képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a foglalkoztatás keretében felmerülő munkáltatói munkajogi kötelezettségek teljesítésének minden aspektusáról, valamint ezek ellenőrzésének metodikájáról. A munkáltatói munkajogi kötelezettségek akkor teljesíthetőek szabályszerűen, ha biztosított a munkajogra, szervezet-irányításra, rendszerépítésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek együttes megléte. A magánszférában egyre erőteljesebb piaci elvárás a munkáltatók felé a jogszabályok és egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok maximális betartására való törekvés. Ehhez nyújt segítséget a munkaügyi felülvizsgálat végrehatására képes szakemberek képzése. Ez azonban csak az egész szervezetre kiterjedő és rendszer szemléletű gyakorlatorientált megoldásokat kereső gondolkodásmód kialakításával, fenti tudományterületek alapos elsajátításával lehetséges.

Képzési adatok

Képzési forma:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/Hozzájárulás összege:
150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Képzési idő:
3 félév
- 2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

A jelentkezés feltétele:
Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési jellemzők:
Helyszín: Budapest (PTE ÁJK kihelyezett képzés)
Foglalkozások formája: előadás és szeminárium
Foglalkozások gyakorisága: szemeszterenként 4 alkalom 2 napos (péntek és szombat)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles munkaügyi auditor

Oktatott tárgyak:

További információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu