Képzés célja:
hogy elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületekről. A legfontosabb cél, hogy a képzésben résztvevők alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. További célkitűzés, hogy az egyes munkajogi ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

Képzési adatok

Képzési forma:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/Hozzájárulás összege:
- 160.000 Ft, az első, második és harmadik félévben
- 70.000 Ft, a negyedik félévben

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

A jelentkezés feltétele:
bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség.

Képzési jellemzők:

Helyszín: Budapest (PTE ÁJK kihelyezett képzés)
Foglalkozások formája: előadás és szeminárium
Foglalkozások gyakorisága: szemeszterenként 4 alkalom 2 napos (péntek és szombat)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkajogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak

  

Tovább információ, kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu