Ez a szakirányú továbbképzés  a bírósági a közigazgatási, valamint európai végrehajtás területén széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére ad lehetősége,elismert szakemberek irányítása mellett. Az előadásokon és a vizsgákon nem csak az elméleti tudásanyag ismertetése volt a cél, hanem a GYAKORLAT. Rengeteg tapasztalatot és tudást sikerült elsajátítanom e 4 féléves képzés alatt

Kiszler Tamás Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A képzés lehetőséget ad  a bírósági, közigazgatási illetve az európai végrehajtás   „útvesztőiben” való eligazodásra, a határon átnyúló jogviták megértésére és alkalmazására.  Az előadásokon széleskörű gyakorlati ismeretanyag elsajátítására van lehetőség. Az oktatás szakmailag felkészült és munkájukban elismert szakemberek irányításával folyik, rendkívül kellemes környezetben

Walczer László Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A Végrehajtási jogi szakokleveles képzésben kiváló előadók, értékes előadásaiból jelentős elméleti tudást és gyakorlati ismereteket szerezhettünk a végrehajtási jog különböző területein.

Simola József Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A végrehajtási szakjogász képzés az egyetem viszonylag új, másoddiplomás képzéseinek egyike, mégis sikeresnek mondható. A képzés megvalósította azon célját, hogy olyan ismereteket adjon át a hallgatóknak, amelyek segítik őket a végrehajtási jog alkalmazása során. A képzés keretében a hallgatók a végrehajtási jog számos részterületével foglalkoznak, illetve a gyakorlatban a végrehajtási eljárás különböző szakaszában tevékenykedő oktatók pedig valóban hasznosítható, a végrehajtást teljes egészében lefedő ismereteket tudnak átadni. Külön kiemelendő, hogy a képzés keretében az európai uniós végrehajtásról is szó esik, az uniós végrehajtási jog ismerete pedig napjainkban elengedhetetlen.

Dr. Simon Károly László, bíró, Bonyhádi Járásbíróság