2017-ben az alábbi képzést nem indítjuk!

Képzés célja:

A Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó képzés elsősorban az igazságügyi ügyviteli, a számviteli, a közgazdasági, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi és egyéb végzettséggel rendelkező szakemberek számára, 4 féléves képzés keretében, keresztfélévben – minden év januárjától – indítjuk. A képzések sikeres elvégzését követően hallgatóink végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó felsőfokú képesítést szereznek.

A képzés nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megismerhetőek és elsajátíthatóak legyenek a végrehajtási eljárás – magyar és EU jog – elméleti és gyakorlati kérdései, valamint arra, hogy a képzésben résztvevők megismerjék és alkalmazni tudják az informatikai eszközök igénybevételével lebonyolított végrehajtási rendszereket (pl. elektronikus árverés), számítógépes adatbázisokat. A végrehajtási eljárásban részt vevő szakemberek – összefogottan – olyan ismeretekhez juthatnak, amelyeket egyébként csak különböző képzéseken illetve a gyakorlatban – a munkavégzéshez kapcsolódóan – sajátíthatnak el. A végrehajtási jogi szakokleveles szakirányú továbbképzés e komplex ismereteket gyakorlatorientáltan és részletekbe menően nyújthatja, így teljes körűen áttekinthetővé teszi a végrehajtási eljárásnak – a bírósági és a közigazgatási eljárásban irányadó – szabályait és a végrehajtás eszközeit. A végrehajtási eljárások gyakorlati részének bemutatásával célunk, annak szemléltetése, hogy a végrehajtási eljárásokról szerzett elméleti ismereteik hogyan manifesztálódnak a gyakorlatban. Hallgatóinknak lehetősége van – önálló bírósági végrehajtó irányítása mellett – a végrehajtói iroda munkájának megismerésére (adminisztratív feladatok, ügyek intézése, helyszíni eljárási cselekmények, adatbázisok kezelése stb.) A képzés egy olyan oktatási fórum, amely segítséget nyújt:

  • a jogerős döntések hatékony kikényszerítéséhez szükséges jogszabályi háttér gyakorlati szemléletű elemzéséhez,
  • a végrehajtáshoz szorosan kapcsolódó jogterületek bemutatásához (pl. csődjog, társasági jog, cégjog, büntetőjog, polgári jog, EU jog, pszichológia stb.)
  • a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtéséhez,
  • a közös szakmai érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatásához,
  • gyakorlati órák keretében a bírói, önálló bírósági végrehajtói, ügyvédi munka megismertetéséhez,
  • olyan kapcsolati háló kiépítéséhez az oktatók-hallgatók és a hallgatók között, amelyek a képzés befejezését követően is segítséget nyújthatnak munkájukban.

 

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Bármelyképzési területen, alapszakon szerzett diploma

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév (3*80 órában)
- záróvizsga félév (záróvizsga felkészítő – 15 órában)

Oktatás rendje:
Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű
Az előadások – tömbösítve – kéthetente pénteken és szombaton kerülnek megszervezésre.

Költségtérítés mértéke:
140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Képzési helyszín:
Budapest, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara épülete, XIV. ker., Cházár András u.13. (PTE-ÁJK kihelyezett képzés)

A képzések szakmai együttműködő partnere:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

További információ, kapcsolat

Mátis Judit
tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: +36 30 570 2489

Ez a szakirányú továbbképzés  a bírósági a közigazgatási, valamint európai végrehajtás területén széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére ad lehetősége,elismert szakemberek irányítása mellett. Az előadásokon és a vizsgákon nem csak az elméleti tudásanyag ismertetése volt a cél, hanem a GYAKORLAT. Rengeteg tapasztalatot és tudást sikerült elsajátítanom e 4 féléves képzés alatt

Kiszler Tamás Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A képzés lehetőséget ad  a bírósági, közigazgatási illetve az európai végrehajtás   „útvesztőiben” való eligazodásra, a határon átnyúló jogviták megértésére és alkalmazására.  Az előadásokon széleskörű gyakorlati ismeretanyag elsajátítására van lehetőség. Az oktatás szakmailag felkészült és munkájukban elismert szakemberek irányításával folyik, rendkívül kellemes környezetben

Walczer László Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A Végrehajtási jogi szakokleveles képzésben kiváló előadók, értékes előadásaiból jelentős elméleti tudást és gyakorlati ismereteket szerezhettünk a végrehajtási jog különböző területein.

Simola József Végrehajtási Jogi Szakokleveles Tanácsadó

A végrehajtási szakjogász képzés az egyetem viszonylag új, másoddiplomás képzéseinek egyike, mégis sikeresnek mondható. A képzés megvalósította azon célját, hogy olyan ismereteket adjon át a hallgatóknak, amelyek segítik őket a végrehajtási jog alkalmazása során. A képzés keretében a hallgatók a végrehajtási jog számos részterületével foglalkoznak, illetve a gyakorlatban a végrehajtási eljárás különböző szakaszában tevékenykedő oktatók pedig valóban hasznosítható, a végrehajtást teljes egészében lefedő ismereteket tudnak átadni. Külön kiemelendő, hogy a képzés keretében az európai uniós végrehajtásról is szó esik, az uniós végrehajtási jog ismerete pedig napjainkban elengedhetetlen.

Dr. Simon Károly László, bíró, Bonyhádi Járásbíróság