Képzés célja

olyan európai politikai tanácsadók képzése, akik korábban megszerzett tudásukra és szakmai tapasztalataikra is támaszkodva, a szakirányú továbbképzés során megszerzett széles körű és magas szintű ismereteik birtokában kellő áttekintéssel rendelkeznek az európai integráció és európai politika különféle összetevőiről és aspektusairól, különösen az Európai Unió intézményeiről és szakpolitikáiról, valamint az európai politikát befolyásoló más szervezetek (Európa tanács, NATO, Nyugat- Európai Unió, EBESZ stb.) feladatairól és működéséről, képesek az európai politikával összefüggő elméleti és gyakorlati feladatok megoldására, speciális állások betöltésére és további akadémiai tevékenység folytatására.

Jelentkezési feltételek

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő

4 félév
-3 tanulmányi félév
-záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Európa-politikai tanácsadó

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Jogi és közigazgatási ismeretek EU összehasonlító politika Közpolitika, demokrácia és az Európai Unió jövője Szakdolgozat védése
Az európai ingegráció I.
(története, politológiája)
Európa a nemzetközi politikában A Strukturális Alapok igénybevétele, tervezés, programozás

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Az európai integráció I. és II.

2. Az Európai Unió szakpolitikái I. és II.

3. EU összehasonlító politika és Európa a nemzetközi politikában

Az európai integráció II.
(gazdasági integráció és európai közjog)
Az Európai Unió szakpolitikái I. Projekt előkészítés és tervezés
A nyelvi és a kisebbségi kérdés az Európai Unióban Az Európai Unió szakpolitikái II. Pályázat készítés
Tárgyalás és döntéshozatal az Európai Unióban Magyarország uniós politikája Projektvégrehajtás, prezentáció
Választható tárgy   Záróvizsga előkészítő

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu