Képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan településmenedzserek képzése, akik korábban megszerzett tudásukra és szakmai tapasztalataikra is támaszkodva, a szakirányú továbbképzés során megszerzett korszerű önkormányzati és településmenedzsment ismeretek birtokában képesek az erőforrások feltárására és hasznosítására, a helyi önkormányzatok gazdálkodásának irányítására, különös tekintettel az európai integrációból fakadó kihívásokra és előnyökre.

Jelentkezési feltételek

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség, kivéve jogász szakképzettség

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Európai településmenedzser

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Önkormányzati alapjogok és működés Település-
menedzsment
A Stukturális Alapok igénybevétele, tervezés, programozás Szakdolgozat védése
Az Európai Unió Helyi közpolitikák Projekt előkészítés és tervezés

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Az Európai Unió, valamint regionális politika és helyi önkormányzatok az EU-ban

2. Település-
menedzsment

3. Helyi közpolitikák, valamint az önkormányzatok gazdálkodása és marketing feladatai

Államszervezet és területszervezés Helyi közszolgáltatások Pályázat készítés
Regionális politika és helyi önkormányzatok az EU-ban Vezetési ismeretek Projektvégrehajtás, prezentáció
Az önkormányzatok gazdálkodása és marketing feladatai A helyi önkormányzatok költségvetése Választható tárgy
Választható tárgy   Záróvizsga előkészítő

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu