Képzés célja

hogy a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a jogvédő képes legyen
- eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,
- tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,
- segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.

Képzési forma

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Irányszám

15-20 fő

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési terület

Jogi és igazgatási

Jelentkezési feltételek

Bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, társadalomtudomány, természettudomány, orvos-és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területen szerzett alapfokozat.

Képzési jellemzők

Helyszín: Pécs, PTE ÁJK
Foglalkozások formája: előadás
Foglalkozások gyakorisága: 4-5 alkalom félévente (péntek du. és szombat de.)

Költségtérítés/hozzájárulás összege

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Jogi szakokleveles betegjog, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő

Főbb tárgyak

Jogi alapismeretek, Alkotmányjog, Büntetőjog, Közigazgatási jog I., Nemzetközi jog, Polgári jog, Polgári eljárásjog, Közigazgatási jog II., Speciális betegjogi ismeretek: Betegjogok, Egészségügyi igazgatás, Egészségügyi adatvédelem, Betegjogok a gyakorlatban Speciális ellátottjogi ismeretek: Szociális törvény gyakorlati alkalmazása, A diszkrimináció, ellátotti jogok védelme, Az ellátottjogi képviselők feladatai, Tájékoztatás, érdekvédelem, időskorúak, hajléktalanok jogvédelme, Esetfeldolgozás Speciális gyermekjogi ismeretek: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, Családi jog, Fiatalkorúak bűnözése, Gyermekpszichiátria, Nemzetközi családjog, Diákjogok Kommunikáció és készségfejlesztés, Alternatív konfliktuskezelés, Munkajog és társadalombiztosítás, Pszichológia, Szociális jog

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu