Képzés célja:
a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a  szociális területen dolgozó, továbbá e területeken esetleg jogalkalmazói tevékenységet ellátó szakemberek továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának  megfelelő családjogi és más határtudományi (pszichológiai), valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú  egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól illetve alternatív konfliktuskezelő eljárásokról (mediáció, real justice, családcsoport konferencia).

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területen, továbbá a jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület igazgatási képzési ágában alapképzésben szerzet oklevél.

Képzési idő:
4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév


Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

Oktatott tárgyak

 

 

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu