Képzés célja

bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára átfogó elméleti, de legfőképpen gyakorlati ismereteket nyújtani az önkormányzati jogalkotásról, ideértve az Európai Unió központi és helyi jogalkotása kérdéseit, az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa gyakorlatát, nyelvi és törvényességi kérdéseket, jogszabály-szerkesztési ismereteket, hatásvizsgálatot, az önkormányzatok számára rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket, az éppen aktuális jogalkotási feladatokat, gyakorlati foglalkozásokat (beadványszerkesztés, hibák keresése), egyes állami szervekkel való kapcsolatokat, az önkormányzatok gazdasági és pénzügyi tevékenységét, annak törvényességét, ellenőrzését, a gazdasági és pénzügyi jogalkotást. A kurzus kiemelten tárgyalja a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásrendszerét.

Jelentkezési feltételek

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakember

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Alkotmányjogi alapismeretek Alkotmányjog II. A jogalkotás nyelvtudományi megalapozása Záróvizsga előkészítő
Alkotmányjog I. Jogszabály-
előkészítés II.
Jogharmonizáció Szakdolgozat védése
Bevezetés a jogalkotástanba Jogszabály-
szerkesztés I.
Jogszabály-
szerkesztés II.

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Alkotmányjogi ismeretek

2. Jogalkotási ismeretek

3. Jogharmonizációs ismeretek

Jogszabály-
előkészítés I.
   

 

További információ, kapcsolat

 

Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23303 mellék
Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu