Képzés célja

A képzés célja, hogy a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a pedagógus képes legyen
-eligazodni a közoktatással kapcsolatos jogkérdésekben,
-tájékoztatást nyújtani a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak a gyermeki és diákjogok tekintetében, valamint a kapcsolódó közoktatási jogi rendelkezésekről;
-segíteni a diákoknak az oktatás keretében felmerült konfliktusok megoldásában és a nevelési-oktatási intézménynek a jogviták szabályszerű kezelésében;
-közreműködni a közoktatási intézményekben szükséges jogi nevelésben, joghasználói alapképzésben.

Jelentkezési feltételek

Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése

Jogi szakokleveles pedagógus

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Jogi alapismeretek Polgári jog Kommunikáció és készségfejlesztés Szakdolgozat védése
Alkotmányjog Közoktatási jog II. Alternatív konfliktuskezelés

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Emberi-állampolgári jogok - gyermeki jogok - diákjogok

2. Közoktatási jog

Közoktatási jog I. Gyermekvédelem Munkajogi alapok, közalkalmazottak jogállása
Közigazgatási jog Családi jog Pedagógusok munkajogi helyzete
Emberi és állampolgári jogok, gyermeki jogok Fiatalkorúak bűnözése Pszichológia
  Gyermekpszichiátria Szociális jog, gyermekjóléti szolgáltatások, iskolai gyermekvédelem

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu