A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési idő:

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

140.000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Szakképzettség megnevezése

jogi szakokleveles vadászati szakember

Oktatott tárgyak:

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Polgári jog

Vadászati jog

Fegyverjog

Szakdolgozat

Agrárjog

Erőforrástan

Kártérítési jog II.

Záróvizsga az alábbi tárgyakból

Közigazgatási jog

Kártérítési jog I.

Fegyver- és lőszertan

Vadászati jog I.

Munkajog

Státuszjog

EU jog

Vadászati jog II.

Kereskedelmi jog

Vadgazdálkodás

Környezetvédelmi jog

 

Büntetőjog

Pszichológia

Etika

 

Társasági jog

Élelmiszerjog

Ingatlanjog

 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ a képzésről és a jelentkezésről:

Mátis Judit tanulmányi ügyintéző
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1. s Tel: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-24-89
Fax: (72) 214-027 s Email: matis.judit@ajk.pte.hu