Képzés célja:

a katonai jogi szakokleveles tanácsadó képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Alapvető jogi és igazgatási ismeretek megszerzésére építve kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:
bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:
3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév + 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Katonai jogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Jogi alapismeretek A katonai és rendvédelmi szervek alkotmányi szabályozása Katonai büntetőjog II. Záróvizsga konzultáció
(záróvizsga tantárgyakként 2-2 óra)
Katonai jogi ismeretek A katonai és a rendvédelmi igazgatás Katonai büntető eljárásjog Szakdolgozat megvédése
Katonai jogtörténet A fegyveres szolgálat joga Katonai büntetésvégrehajtási jog Záróvizsga
Alkotmányjogi alapismeretek Civilisztikai ismeretek Katonai jog a nemzetközi bíráskodás gyakorlatában  
Közigazgatási jogi alapismeretek Kriminalisztikai alapismeretek Katonai igazságügyi gyakorlat  
Büntetőjogi ismeretek Katonai büntetőjog I. Katonai kriminológia  
Büntető eljárásjogi ismeretek A katonai jog nemzetközi vonásai
(hadijog)
   
Hadtudományi ismeretek      
Rendészettudományi ismeretek      

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott

Bíróságok katonai tanácsainál, katonai ügyészségeken dolgozók számára.
A katonai jog- és normaalkotás előkészítésében közreműködő hivataloknál, a Magyar Honvédség egyes alakulatainál, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alegységeinél, nem utolsó sorban a pénzügyőr és az egyes katasztrófavédelmi szervezeteknél fegyelmi vagy nyomozó tiszti, illetve egyéb jogi vagy igazságügyi ügyintézői területeken szolgálók számára. A katonai jogi szabályok sajátosságai iránt érdeklődők számára.

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu