Képzés célja:
hogy a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok,  rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány,  közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az  igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Képzési adatok

Jelentkezési feltételek:

a) Bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, bűntetés-végrehajtási nevelő, nemzetbiztonsági, védelmi igazgatási alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél;
b) egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha elvégezték a rendőrszervező – korábban rendőrszervező (tiszt) – szakképzést (OKJ 61 861 01 0010 61 03, korábban: OKJ 71 8912 01) és legalább 3 év szolgálati idővel rendelkeznek rendészeti, bűnügyi igazgatási, nemzetbiztonsági, vagy katonai védelmi szakterületen.
A képző intézmény a felvételt további feltételhez kötheti (pl: szakmai gyakorlat, szolgálati idő.)

Képzési idő:
4 félév

Képzési helyszín:
Pécs

Oktatás rendje:
önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
110.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

Oktatott tárgyak

 

 

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis@ajk.pte.hu