Képzés célja

a továbbképzés keretében főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretekre támaszkodó, önálló és felelős fellépéshez szükséges képességek fejlesztésére törekszünk. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a kultúrával, a kulturális sokféleséggel és a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos szakirodalomban, a vonatkozó nemzetközi jogi és nemzetközi politikai, a közösségi jogi és uniós politikai, valamint magyar joganyagban, illetőleg dokumentumokban, hogy ismerje és felismerje e sajátos szakterület problémáit, fejlődési tendenciáit, hogy képes legyen a lehetséges és várható megoldások anticipálására, s a felelős munkavégzésre.

Jelentkezési feltételek

bármely nem jogász szakon, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő

4 félév
- 3 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Képzési helyszín

Pécs

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Kulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó

Oktatott tárgyak

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Kultúra, kulturális sokféleség, kisebbségek Bevándorlási és integrációs politika Kisebbségszociológia / Kisebbségi statisztika Szakdolgozat védése
Nemzetépítés, föderalizmus, autonómia Nemzetközi kulturális örökségvédelem és kisebbségvédelem A magyar nemzeti kisebbség védelme a szomszédos országokban

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

1. Globalizáció, nemzektözi kapcsolatok, kultúra, valamint Nemzetközi kulturális örökségvédelem és kisebbségvédelem

2. Nemzetépítés és kisebbségpolitika Magyarországon, valamint Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon

Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, kultúra Kisebbségek és kisebbségi önkormányzatok Magyarországon Nemzetközi kulturális kapcsolatok, kulturális protekcionizmus
Nemzetépítés és kisebbségpolitika Magyarországon Kisebbségi kérdés és kisebbségi politika Európában Emberi jogok, kulturális és kisebbségi jogok, diszkrimináció
A kulturális és kisebbségi kérdés a nemzetközi politikában Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon Az Európai Unió nyelvi és kulturális politikája
    Nők, fogyatékkal élők, szexuális kisebbségek

 

További információ, kapcsolat

 

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu