Képzés célja

hogy a részvevők a közvetítés alapvető pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék.
A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat a mediáció elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

Jelentkezési feltételek

Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; informatika, jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok, műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; valamint hitéleti képzési területek alapképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél.

Képzési idő

2 félév

Képzési helyszín

Pécs, PTE ÁJK

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

170.00 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Mediátor (közvetítő)

Oktatott tárgyak

I. félév

II. félév

Az alternatív vitarendezési módok jogelméleti alapjai

A konfliktuskezelési ismeretek és készségek fejlesztése

Mediáció jogi alapjai

A mediáción részt vevők tárgyalási és konfliktuskezelési stílusának azonosítása;

Egyezség a magánjogban

Probléma-specifikus eset-szimuláció, a tapasztalatok csoportos feldolgozása;

Mediáció a büntető eljárásban

Módszertani és pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése

Egyezség a polgári eljárásjogban

Pszichológiai ismeretek és készségek;

Településfejlesztés közvetítés

SZAKDOLGOZAT elkészítés és védés

Mediáció a fogyasztóvédelemben

záróvizsga:

  1. A közvetítés jogi szabályozása
  2. A mediáció elmélete és gyakorlata

Azonosságok és különbségek a választottbírósági és a közvetítői eljárásban

 

Mediáció a családi, párkapcsolati, gyermekvédelmi vitákban

 

A közvetítői folyamat; A közvetítői tevékenység módszertana

 

További információ, kapcsolat

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu