A szak elnevezése:

Vízjogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:

Vízjogi szakokleveles tanácsadó

A szakirányú továbbképzésre való felvétel előfeltételei:

bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

A képzési idő:

4 félév

A képzés helyszíne:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvétel jelent.

Költségtérítés mértéke:

140.000.- Ft/félév; 50.000.- Ft záróvizsga félév

A képzés tanterve:

I. félév II. félév III. félév IV. félév
Agrárjog Bevezetés a vízjogba Vízkárelhárítás II. Szakdolgozat
Büntetőjog I. Területi vízgazdálkodás Üzemeltetési jog II. Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek:
Büntetőjog II. Vízkárelhárítás I. Vízhasznosítás Vízjog I.
Európai Uniós jog Víziközmű jog Vízügyi hatósági és igazgatási jog Vízjog II.
Jogi alapok Üzemeltetési jog I. Vízgyűjtő gazdálkodás  
Kereskedelmi jog Nemzetközi vízjog Környezet- és természetvédelem  
Közigazgatási jog Halászati és horgászati jog Vízjogi szerződések  
Munkajog Nemzetközi és határvízi együttműködés Ingatlanjog  
Polgári jog Hajózási jog Vízjogi gyakorlat II.  
  Vízjogi gyakorlat I. Vízjogi gyakorlat III.  
  Vízgazdálkodási jogi alapismeretek    

További információ, kapcsolat:

Mátis Judit, tanulmányi előadó
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, Tel./Fax.: (72) 214-027
E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu